Back to Fiqih

KILAS BALIK TEORITIS FIQH ISLAM

Rp70.000,00

KILAS BALIK TEORITIS FIQH ISLAM, Forum Karya Ilmiah 2004 Pesantren Lirboyo, 16 x 24 cm., 451 hlm,
Buku ini mengajak untuk menengok teoritis perumusan fiqh dengan kajian komparatif dari berbagai madzhab pemikiran. Dalam pengamatan KH.MA. Sahal Mahfudh (kini Rais ‘Am PBNU), buku yang dihasilkan oleh forum karya ilmiah Pesantren Lirboyo ini, di dalamnya telah dapat mengintrudusir kembali turatsul ulama yang sekarang kurang diminati oleh para ilmuwan, yaitu prinsip-prinsip kaidah dan komponen-komponen ilmu ushul fiqh dan juga muqaranahnya. Padahal ilmu tersebut sangat penting untuk dikaji dan dikembangkan, mengingat semakin berkembangnya problem dan masalah-masalah baru yang muncul atas tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif belum tertampung secara memadai oleh kitab-kitab fiqh klasik dan nushushul fuqaha.[]

Category: